Kontakt

Obecný úrad Kecerovce Kecerovce 92
044 47 Kecerovce

telefón: 055/699 02 39
fax: 055/699 02 39

 

ou@obeckecerovce.skstarosta@obeckecerovce.sk

 

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Verejné obstarávanie

Všetky verejné obstaravánia, ktoré vyhrasuje obec Kecerovce sú dostupné na stránke:

http://www.tender.sk/

Kontrolór obce

Rok 2021

 


Správa hlavného kontrolóra obce pre OZ obce Kecerovce k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023

 

 

Rok 2020

 


Stanovisko k záverečnému účtu obce Kecerovce za rok 2020


Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kecerovce za rok 2020


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kecerovce na 2. polrok 2020


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kecerovce na 1. polrok 2020


Správa hlavného kontrolóra obce pre OZ obce Kecerovce k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022

 

 

Rok 2019

 


Stanovisko k záverečnému účtu obce Kecerovce za rok 2019


Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kecerovce za rok 2019


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kecerovce na 2. polrok 2019


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kecerovce na 1. polrok 2019


Správa hlavného kontrolóra obce pre OZ obce Kecerovce k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021

 

 

Rok 2018

 


Stanovisko k záverečnému účtu obce Kecerovce za rok 2018


Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kecerovce za rok 2018


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kecerovce na 2. polrok 2018


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kecerovce na 1. polrok 2018


Správa hlavného kontrolóra obce pre OZ obce Kecerovce k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020

 

 

Rok 2017

 


Stanovisko k záverečnému účtu obce Kecerovce za rok 2017


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kecerovce na 2. polrok 2017


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kecerovce na 1. polrok 2017


Správa hlavného kontrolóra obce pre OZ obce Kecerovce k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019
 


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.